Czego dotyczą standardy GLOBAL G.A.P?

Producent każdego produktu dąży do zagwarantowania najwyższej jakości. Od tego bowiem zależy zadowolenie klientów i przyszłość przedsiębiorstwa. Dotyczy to również producentów żywności, którzy dążą do tego, aby zagwarantować konsumentom bezpieczeństwo jej spożywania. Dlatego też stworzono standard Global G.A.P, ukierunkowany na wypracowanie wspólnych procedur obowiązujących w Dobrej Praktyce Rolniczej. Chodzi tutaj przede wszystkim o zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności.

Czego dotyczą standardy GLOBAL G.A.P?

Global G.A.P. swym zasięgiem obejmuje różne zagadnienia. Zalicza się do nich szeroko pojęte bezpieczeństwo artykułów spożywczych oraz identyfikowalność prawidłowego wykorzystywania środków ochrony roślin. Zachowywanie tych standardów wskazuje także na stosowanie przez rolników najlepszych technik upraw oraz ich nawożenia i nawadniania. Global G.A.P wskazuje też na to, w jaki sposób można prawidłowo gospodarować odpadami oraz jak zadośćuczynić wymogom ochrony lokalnego środowiska.

W standardach osobny dział poświęcono także na udzielanie praktycznych wskazówek co do tego, jak zadbać o bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników zatrudnionych przy produkcji rolnej. Pojedynczy producent zwykle przeprowadza certyfikację z fakultatywnym systemem zarządzania jakością. Certyfikację poświadczającą faktyczne wdrożenie Global G.A.P w przedsiębiorstwie może też nabyć wielu producentów, wprowadzając obowiązkowy system zarządzania jakością QMS. Czego jeszcze dotyczy GLOBAL G.A.P? Wejdź na stronę https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-globalgap.

Dokumenty normatywne

Do wyjaśnienia zainteresowanym osobom, na czym polegają standardy Global G.A.P służą wydane dokumenty normatywne. Są to „Przepisy ogólne”. Ogłoszone w dwóch częściach dotyczą z jednej strony ogólnych zasad przydzielania certyfikacji, z drugiej natomiast wymagań dla grup producenckich, które muszą one spełnić, aby uzyskać certyfikat. Kolejna część dotyczy zasad stosowanych przy certyfikacji roślin uprawnych. Ostatnia część to natomiast moduł bazowy dla gospodarstw oraz roślin uprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *