Jak walczyć o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Z roku na rok rośnie liczba wypadków w pracy. Niestety do wielu z nich dochodzi, jeżeli nie jest przestrzegane BHP. Co rzecz jasna nie oznacza wcale, że winą należy obarczać pracownika. Otóż nie zawsze warunki pracy są właściwie przygotowane, zaś pracownicy przeszkoleni. Trzeba jeszcze pamiętać, że z tytułu wypadku w pracy pracownik powinien otrzymać odszkodowanie. Czas na ten temat dowiedzieć się więcej.

Wypadki w pracy się zdarzają

Podczas wykonywania pracy pracownik narażony jest na ryzyko wypadku. Dlatego też każdy pracodawca jest zobligowany do odprowadzania składek dla pracowników do ZUS i właśnie z tych składek w razie wypadku wypłacane jest odszkodowanie. Trzeba tutaj pamiętać, że obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia nakłada na pracodawcę ustawa. Dzięki temu w razie wypadku pracownik otrzyma rekompensatę. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że pracownik nie może starać się o odszkodowanie, jeżeli podczas wypadku był nietrzeźwy. Warto dowiedzieć się, kiedy można mówić o wypadku.

W jakich przypadkach można mówić o wypadku w pracy?

Nie każda sytuacja, do której dochodzi w pracy i cierpi na tym zdrowie pracownika nazywana jest wypadkiem w pracy. Otóż tutaj należy posłużyć się przepisami, które są zawarte w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Za wypadek uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, która powoduje uraz bądź śmierć i musiała nastąpić w związku z wykonywaną pracą. O wypadku w pracy mówimy, gdy dochodzi do urazu bądź śmierci podczas wykonywania przez pracownia zwykłych czynności bądź też poleceń służbowych, a także gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki na rzecz pracodawcy nawet bez jego polecenia. Jednocześnie o wypadku w pracy można też mówić jeżeli w określonym czasie pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy, a miejscem pracy, co rzecz jasna wynika z samego stosunku pracy. Oczywiście, aby pracownik otrzymał odszkodowanie, gdy dojdzie do wypadku muszą zostać ustalone zarówno okoliczności, jak i przyczyny, które mają swoje potwierdzenie w kodeksie pracy. Pracodawca, gdy tylko otrzyma informacje o wypadku, musi powołać zespół wypadkowy, który ustali przyczynę, a także to czy była ona związana z powierzonymi obowiązkami. W ciągu 14 dni musi zostać sporządzony protokół. Jeżeli ten termin się wydłuży, trzeba podać przyczynę takiego opóźnienia. Bywa jednak tak, że pracownik nie zgadza się z ustaleniami i ma do tego prawo. Warto w takiej sytuacji jednak nie działać na własną rękę, lecz warto uzyskać kontakt do adwokata, który ma doświadczenia w prowadzeniu takich spraw.

Odszkodowanie z ZUS

Jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest dobrze udokumentowany, to pracownik może uzyskać szereg świadczeń. Oczywiście na początek jest to jednorazowe odszkodowanie. Ocena uszczerbku na zdrowiu dokonywana jest przez lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z decyzją orzecznika, może wnieść odwołanie. Przyda się pomoc adwokata od spraw o odszkodowania. Takie odwołanie może zostać wniesione do sądu pracy oraz ubezpieczeń społecznych w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji. Jeżeli ubezpieczony po okresie pobierania zasiłku chorobowego nie może podjąć nadal pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne. Jednocześnie jeżeli pracownik chce starać się o odszkodowanie, nie może ponosić winy za wypadek. Jeżeli doszło do niego w sposób celowy bądź też przez zaniedbanie, to takie odszkodowanie mu nie przysługuje, podobnie zresztą jeżeli podczas wypadku był pod wpływem alkoholu czy substancji odurzających.

Odszkodowanie z OC pracodawcy

Jeżeli istnieją przesłanki, że do wypadku doszło na skutek zaniedbać pracodawcy to poszkodowany pracownik może starać się o odszkodowanie z OC pracodawcy. Tutaj zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Poszkodowany musi więc wykazać związek przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do jego wypadku. Jeżeli pracodawca posiada polisę OC, to ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone właśnie z niej, a nie z majątku osobistego. Przy czym należy pamiętać, że wykup polisy nie jest obowiązkowy, ale jednak warto zastanowić się nad taką inwestycją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *