Jak zwiększyć bezpieczeństwo w pracy na magazynie?

Magazynierzy wykonują swoją pracę w wielu rożnych miejscach. Pracują w sklepach, hurtowniach, magazynach zakładów produkcyjnych, handlowych i innych. Do ich obowiązków należy przyjmowanie, wydawanie towaru, dbanie o porządek na magazynie i inne.

Na magazyniera czyha wiele niebezpieczeństw które mogą powodować wypadki przy pracy. Na szczęście większość tych zagrożeń możemy zminimalizować poprzez poprawne zorganizowanie pracy na magazynie i odpowiednie przystosowanie miejsca pracy.

Miejsce pracy – magazyn

Miejsce pracy ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo podczas pracy magazyniera. Jakie powinno być? Jak musi wyglądać magazyn? Musi mieć on odpowiednie wymiary, równą nie śliską podłogę w dobrym stanie technicznym. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami nie powinno być progów. Magazyn powinien być oświetlony światłem naturalnym, gdy nie ma takiej możliwości oświetlenie elektryczne musi być odpowiednio jasne, zapewniać dobrą widoczność. Wszystkie regały, szafy półki magazynowe musza być zgodne z obowiązującymi przepisami o odpowiednimi normami. Bardzo ważne jest stabilne przymocowanie regałów do podłoża. Ważne jest też by regały nie miały możliwości przewrócenia się. Na wszystkich regałach, stopach, półkach musi znajdować się informacja o możliwym maksymalnym obciążeniu. Na podłodze powinny zostać wyznaczone ciągi komunikacyjne, pola składowe. W magazynie musi działać wydajny system wentylacji, klimatyzacji. W magazynie musi panować czystość i porządek – musi być on regularnie sprzątany, a wypadku rozlania czy rozsypania substancji należy ją niezwłocznie usunąć.

Aby zminimalizować zagrożenie stosuj się do poniższych rad:

– zawsze stosuj odzież ochronną i buty robocze z noskiem ochronnym i podeszwą antypoślizgową
– odzież ochronna musi być dostosowana do warunków panujących na magazynie
– przy pracy z materiałami pylącymi zawsze używaj środków ochrony dróg oddechowych i wzroku
– zapoznaj się z instrukcją BHP, instrukcją przeciwpożarową na Twoim stanowisku pracy
– zwracaj baczną uwagę na nośność regałów by nie dopuścić do ich przeciążenia
– magazynowane produkty układaj tak by nie było możliwości ich upadku, ześliźnięcia z półki
– przy konieczności dostępu do wyższych półek należy używać jedynie sprawnych technicznie atestowanych drabin z zachowaniem przepisów BHP dot. prac na drabinie
– zwracaj uwagę na stan techniczny instalacji elektrycznej – czy gniazda wtykowe zamontowane są stabilnie, czy w przedłużaczach nie jest uszkodzona izolacja
– dbaj o to by opakowania substancji szkodliwych, żrących nie zostały uszkodzone
– zapoznaj się z technikami bezpiecznego dźwigania, używaj pasów anty-przeciążeniowych
– powierzchnia podłogi musi być zawsze czysta i sucha
– Jeżeli na magazynie występuje nadmierny hałas stosuj środki ochrony słuchu, nauszniki, zatyczki
– dbaj o drożność dróg ewakuacyjnych
– dbaj o dobry stan technicznych sprzętu takiego jak wózki widłowe, paleciaki, elektronarzędzia
– w wypadku pracy w chłodniach używaj jedynie odzieży certyfikowanej do tego celu

Stosowanie się do powyższych rad w znacznym stopniu podniesie nas poziom bezpieczeństwa na magazynie. Warto śledzić najnowsze rozwiązania dotyczące składowania i prac na magazynie, ułatwiają one prace i czynią je bardziej bezpieczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *