Mały ZUS i duży ZUS – dla kogo?

Podjęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Przedsiębiorców obowiązuje tak zwany mały i duży ZUS. Początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z małego ZUS-u, czy preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Mały ZUS obecnie

Możliwość ze skorzystania z małego ZUS-u nie jest nieograniczona. Przedsiębiorca może z niej skorzystać w przeciągu 24 miesięcy od założenia działalności gospodarczej. Wysokość składki w małym ZUS-ie wynosi obecnie 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ogólnie składka odprowadzana co miesiąc do ZUS składa się z takich składników jak: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Duży ZUS

W przypadku dużego ZUS-u podstawę wymiaru składek stanowi 60 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2018 roku składki ZUS opłaca się jednym przelewem.Każdy przedsiębiorca posiada swój własny rachunek składkowy.

Mały ZUS zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku prawo do niższego ZUS-u będą mieli przedsiębiorcy, których przychód średniomiesięczny będzie niższy od 5250 złotych. Z małego ZUS-u nie będą mogły skorzystać między innymi osoby wykonujące wolne zawody, artyści, twórcy, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę. Z małego ZUS-u będzie można skorzystać jeśli w roku poprzedzającym, działalność gospodarcza była prowadzona co najmniej przez 60 dni. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z ulgi na start.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *