Świadczenia po wypadku samochodowym – sprawdź, czy możesz na nie liczyć.

Wypadek samochodowy należy do zdarzeń losowych, co oznacza że niemożliwe jest przewidzenie jego przebiegu i skutków dla właściciela pojazdu, uczestniczącego w tym zdarzeniu. Rozmiar szkody, powstałej w wyniku zdarzenia, może być na tyle duży, że koszt jej likwidacji może przekroczyć możliwości finansowe poszkodowanego. Z tego względu, obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia OC jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie pojazdu oraz swojego portfela przed wysokimi kosztami ewentualnej naprawy powypadkowej.

W Polsce ubezpieczenie pojazdu OC należy do obowiązku wszystkich właścicieli pojazdów. Dokument potwierdzający wykupieni etakiej polisy jest sprawdzany przy każdej kontroli drogowej, a jego brak lub nieważność skutkują otrzymaniem mandatu, a nawet odebraniem prawa do poruszania się tym pojazdem do czasu jego ubezpieczenia. Dokument ten jest tak samo ważny, co dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem auta. Daje on również możliwość ubiegania się o przyznanie renty z OC sprawcy wypadku, gdy obrażenia wskutek zdarzenia uniemożliwiają czasowe lub stałe wykonywanie pracy zarobkowej.

Komu przysługuje renta po wypadku?

Do otrzymania renty nie zawsze wystarczający jest sam fakt wypadku. Procedura przyznania renty to zwykle kilkunastodniowy proces, polegający na analizie przedstawionej dokumentacji po wypadku, orzeczeń lekarskich i rokowań dotyczących wyzdrowienia poszkodowanego. Towarzystwo wyznacza w tym celu eksperta, który bada wszystkie okoliczności zdarzenia, ocenia rozmiar powstałej szkody i konsekwencje dla sytuacji finansowej poszkodowanego. Co więcej, kluczowa jest odpowiedzialność wnioskodawcy za wypadek lub jej brak. Osoba, która przyczyniła się do wypadku, może mieć problem z uzyskaniem odszkodowania w żądanej kwocie. Oczywiście, poszkodowany ma wówczas możliwość wykorzystania dostępnych narzędzi, takich jak odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie odszkodowania w należnej kwocie.

Wysokość renty powinna stanowić wysokość części dochodów, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wypadek samochodowy. Jeśli leczenie tego wymaga, poszkodowany może wnioskować o podwyższenie wysokości świadczenia i przedłużenia jego wypłaty, ze względu na konieczność ponoszenia dalszych kosztów związanych z rekonwalescencją i niemożliwością podjęcia pracy.

Kiedy zdecydować się na kapitalizację renty powypadkowej?

Jednym ze sposobów na zmianę wypłaty renty jest jej kapitalizacja. Kapitalizacja renty to forma jednorazowego świadczenia, wypłacanego w celu wsparcia poszkodowanego w jego powrocie do życia zawodowego. To dobre rozwiązanie dla osób, które w wyniku wypadku uzyskały grupę inwalidzką, ale nie utraciły zdolności do wykonywania pracy zarobkowej, czasem w innym charakterze. Wysokość renty ma wówczas pokryć koszty związane z przekwalifikowaniem się w celu podjęcia nowej pracy. Może zostać przeznaczona na opłatę profesjonalnego kursu, studiów kierunkowych, szkolenia lub nauki języka obcego.

Zgłoszenie szkody i zaniżanie wysokości odszkodowania

Aby towarzystwo ubezpieczeniowe mogło wypłacić należne odszkodowanie, osoba poszkodowana powinna jak najszybciej po zdarzeniu zgłosić szkodę. We wszystkich towarzystwach procedura przyznawania roszczenia jest podobna. Zgłoszenie szkody w Hestia możliwe jest telefonicznie lub przez wysłanie formularza zgłoszenia szkody dostępnego na stronie ubezpieczalni. Należy przy tym pamiętać, aby bardzo dokładnie wypełnić wszystkie pola i sprawdzić poprawność danych. Zgłoszenie szkody w Axa może odbywać się za pośrednictwem infolinii, na której przy okazji można otrzymać wsparcie operatora – to szczególnie przydatna opcja dla osób, przebywających poza granicami kraju. Na rozpatrzenie zgłoszenia towarzystwo zastrzega sobie czas do 30 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *