Ulga IP BOX

Ustawa wprowadzająca ulgę IP BOX wprowadzona została 1 stycznia 2019 roku. Odnosi się ona do przedsiębiorców, którzy zarabiają w strefie IT, tworząc wzory przemysłowe i użytkowe, patenty, czy też prawa autorskie do programów komputerowych. Przepisy jasno wskazują, że stawka podatku PIT lub CIT w tym przypadku wynosi jedynie 5%. Kiedy można uzyskać ulgę tego typu? Jakie wymogi należy spełnić i o czym pamiętać w tym przypadku? Czego dotyczy wprowadzona ustawa o uldze IP BOX?

Ustawa wprowadzająca ulgę IP BOX

Nowa ulga początkowo nie do końca była zrozumiała dla każdego programisty. Jednakże wskazuje ona, że jeśli przedsiębiorca odprowadzała przez cały rok zaliczki na podatek liniowy lub według skali, a także wykaże prawo do IP BOX, otrzyma spory zwrot nadpłaty. Pamiętać należy, że osoby pracujące przykładowo na etacie lub na zleceniu, z ulgi nie mogą skorzystać, gdyż przysługuje ona jedynie w zakresie dochodów osiąganych w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uzyskanie ulgi

Osoby pracujące w sferze IT powinny zwrócić uwagę na to, że uzyskanie ulgi wiąże się z danymi przepisami. Najważniejszymi wymogami, które trzeb spełnić są głównie:

– wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w odniesieniu do prowadzonej działalności badawczo rozwojowej,
– prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
– stosowanie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, która obejmować powinna wszelkie operacje finansowe odnoszące się do dochodów z kwalifikowanych IP,
– poniesienie kosztów kwalifikowanych związanych z rozwinięciem lub stworzeniem kwalifikowanego IP,
– uzyskanie dochodu z kwalifikowanego IP, który podlega opodatkowaniu w Polsce.

Po spełnieniu wymaganych warunków należy także uzyskać pozytywną opinię organów skarbowych, które dokonują indywidualnej interpretacji.

Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych ustawowo warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności jej zastosowania jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *