Umowa o pracę – co powinna zawierać?

Podejmując pracę obowiązkiem jest zawarcie pisemnej umowy między pracownikiem a pracodawcą. Jest to w pewien sposób zabezpieczenie przed nieuczciwymi zachowaniami którejś ze stron. Aby nie dać się oszukać i wybrać pracę na odpowiadających nam warunkach należy zapoznać się z tematem mówiącym o tym co powinna zawierać umowa o pracę.

Umowa o pracę – o czym mówi i co musi zawierać?

Umowa o pracę określa w sposób zrozumiały i konkretny rodzaj wykonywaj pracy (tzw.stanowisko), miejsce w którym ta praca ma być wykonywana, wynagrodzenie ze wskazaniem składników, wymiar godzin pracy oraz termin rozpoczęcia. Oprócz wymienionych już informacji, które obowiązkowo musi zawierać umowa o pracę pracodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od podjęcia współpracy pisemnie przedstawić pracownikowi obowiązującą dobową i tygodniową nornę, częstotliwość wynagrodzenia, jaki termin obowiązuje na wypowiedzenie. Te, jak i inne wartości powinny zostać skrupulatnie przemyślane przez kandydata. Wywiązywanie się i obustronna uczciwość gwarantuje owocną współpracę i zadowolenie. Mając już wiedzę co powinna zawierać umowę o pracę bez obaw można wysyłać swoje CV i starać się o zwiększenie swojego doświadczenia w danej branży. Nie wywiązywanie się z umowy grozi karą. Istotne w pracy jest również odpowiednie podejście, sumienność i rzetelność. Zawarcie umowy o pracy wiąże się z wieloma korzyściami. m.in. dzięki niej masz pewność otrzymania umówionej wypłaty, przysługuje również wynagrodzenie za czas choroby, prawo do płatnego urlopu oraz ograniczona odpowiedzialność za powstałe szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *