Czym jest bezpieczeństwo pracy i jak stworzyć pracownikom środowisko bez wypadków?

Mimo że Polska zajmuje w ramach Europy wyższe poprzeczki, miejsce na zmniejszenie ilości wypadków zawsze się znajdzie. Podstawą, to znajomość ryzyk, ustalenie bezpiecznych procedur pracy i szkolenie pracowników. Co jeszcze wiąże się z bezpieczeństwem pracy?

W skali ogólnoświatowej liczba poważnych wypadków przy pracy co roku spada. Wpływ na to ma głównie nacisk na dotrzymywanie przepisów bezpieczeństwa. Większość wypadków nie jest bowiem dziełem przypadku, lecz zaniedbaniem po stronie pracownika lub pracodawcy.

Na podstawie ilości wypadków, Polska radzi sobie w ramach Europy całkiem dobrze

Eurostat opublikował w roku 2017 Europejską statystykę wypadków. Dane gromadził przez okres 5 lat. Najniższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w Holandii, Szwecji oraz Niemczech, najwyższy w Rumunii, za którą z pewnym dystansem podążają Portugalia oraz Luksemburg. W Polsce ewidencjonuje się średnio 2 wypadki śmiertelne na 100 000 osób pracujących, co plasuje kraj na 22. miejscu w rankingu.

Według ilości wypadków, których konsekwencją jest niezdolność do pracy dłuższa niż 3 dni, Polska plasuje się na 23. miejscu – ilość wypadków na 100 000 pracowników utrzymuje się lekko powyżej 500.

Liczby pokazują jednak, że ilość wypadków – chociaż wydaje się być niska – nie maleje. Czy może być jeszcze lepiej?

Co jest celem BHP?

BHP mieści w sobie wszystkie środki po stronie pracodawcy, których celem jest ochrona zdrowia pracowników. Jego częścią składową są procedury, wymagania technologiczne, szkolenie pracowników, zarządzanie ryzykami, lecz także środki na poziomie organizacji pracy i administracji. Nacisk kładzie się także na komfort psychiczny pracowników. Zasady są oparte o przepisy prawne.

Celem jest stworzenie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy, a także nacisk na ich przestrzeganie. Statystyki pokazują, że znacznej ilości wypadków można było zapobiec, gdyby tylko przepisy były przestrzegane. Z 500 wypadków rocznie mogłoby się zrobić 400, a nawet mniej.

3 rady, jak podwyższyć zwiększyć bezpieczeństwo pracy

Co możesz zrobić od razu, aby osiągnąć bezpieczniejsze warunki w miejscu pracy?

1. Nadzoruj

Masz doskonale nastawione procesy? I tak może się zdarzyć, że niektórzy pracownicy nie będą przestrzegać procedur. Dlatego w miejscu pracy powinien się znajdować wykwalifikowany nadzór, który może interweniować w razie pojawienia się błędu i powtórzyć instrukcje bezpieczeństwa.

2. Komunikuj

Jako częstą przyczynę wypadków podaje się złą komunikację w ramach zespołu. Wyposaż pracowników w telefony komórkowe lub krótkofalówki – nie zapominaj o zestawach rezerwowych – i kładź nacisk na bezpośrednie i szybkie rozwiązywanie problemów i wątpliwości.

3. Informuj o ryzykach

Ponownie omów wszelkie potencjalne ryzyka i zapoznaj z nimi każdego pracownika. Pracownicy bez takiej wiedzy stanowią niebezpieczeństwo w każdej dziedzinie.

Bez środków ochronnych powstaje przestrzeń dla wypadków

Nieodpowiednie wyposażenie lub też jego brak zwiększają ryzyko popełnienia fatalnego błędu. Nie lekceważ środków ochronnych. W idealnym przypadku należy wychodzić poza granice tego, co obowiązkowe. Profilaktyka jest zawsze lepsza, niż rozwiązywanie kwestii związanych z konsekwencjami urazu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *